Olika Sväng

Att ge ungdomar en möjlighet att utveckla sin kreativa och konstnärliga sida inom musik är den huvudsakliga uppgiften för den ideella musikpedagogiska föreningen Olika Sväng. Liksom folkmusik och genuin jazzmusik är baserad på gehörsspel är också Olika Svängs pedagogik. Skaparlust och hantverkskunskap hör ihop, därför ordnar vi regelbundet kurser där unga musikanter mer intensivt kan förkovra sig på sina instrument. Sedan 1996 har "jazz på gehör-kurser" hållits i södra Dalarna med ett dussin elever mellan sexton och drygt tjugo års ålder från Stockholms södra förorter.

På hemmaplan har vi spelat på torg, valborgskvällar, för konferenser och på musikcafeér, bland annat med en "uppjazzad" version av Händels fyrverkerimusik. Det senare ingick i ett barockmusikprojekt som avslutades med en studieresa till London som de medverkande själva hade spelat ihop pengar till.

Olika Sväng bedriver sin verksamhet i en humanistisk anda där samarbete och allas lika värde är en ledstjärna. Elever och lärare hjälps åt med matlagning och det praktiska under sommarläger. Både musikaliskt och socialt vill vi bryta ned barriärer med glad, rytmisk och improviserad musik och genom att låta ungdomar från olika bakgrund spela och studera tillsammans.